ఆత్మకూరులో షార్ట్ ఫిలిం…

నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణంలోని కాశినాయన ఆశ్రమం బట్టేపాడు రహదారి ఆత్మకూరు పరిసరాలప్రాంతాలలో మాస్ లవ్ అండ్ రివేంజ్ అనే అంశంపై షార్ట్ ఫిలిం చిత్రీకరణ జరుగుతున్నది చిత్రరంగంపై మక్కువతో ఔఛాహికులైన పట్టణ యువకులు షార్ట్ ఫిలిం ఉచ్ఛహంగా చిత్రీకరిస్తున్నారు.షార్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్ చక్రి మాట్లాడుతూ నేటి సమాజం కమర్షియల్ ధోరణిలో పరిగేడుతుంది. మానవ సంబంధాలు మని సంభందాలుగా మారిన ఈ రోజుల్లో యువత ప్రేమలో పడి సమయాన్ని కెరియర్ ని భవిషత్తుని నాసినం చేసుకుంటున్న ఈ సెల్ఫోన్ యుగంలో స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఉందా ? ఉంటే నిలిస్తుందా? గెలుస్తుందా ? అనే అంశంపై చిత్రీకరణ జరుగుతుందని తెలిపారు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *